Kontakt

Občianske združenie GONG

Adresa:
Pavla Horova 10
841 07 Bratislava

Kontakt:
MgA. Daniela Pápayová
email

Fakturačné údaje:
2624700653/1100
Tatra Banka, a. s. Vajanského nábr. 5, Bratislava
IČO: 31806414